domingo, 8 de marzo de 2015

Sekcja dwujęzyczna (PL) Sección bilingüe (ES)


W roku szkolnym 2014/2015 w Gimnazjum nr 23 w Bydgoszczy powstała klasa dwujęzyczna z językiem hiszpańskim. Obecnie, w roku szkolnym 2015/2016 w klasie pierwszej jest 29 uczniów, a w klasie drugiej 27. Obie klasy są podzielone na dwie grupy liczące od 13 do 16 osób. 

Uczniowie klasy pierwszej uczą się języka hiszpańskiego w wymiarze 6 godzin tygodniowo, a uczniowie drugiej klasy mają 5 lekcji języka hiszpańskiego i jedną lekcję geografii w języku hiszpańskim z rodowitym Hiszpanem. Od przyszłego roku będą się uczyć także historii Hiszpanii w języku hiszpańskim. Z sekcją dwujęzyczną współpracuje również nauczycielka muzyki, dzięki której uczniowie śpiewają utwory w języku hiszpańskim podczas zajęć artystycznych i uroczystości szkolnych.

Po ukończeniu nauki w klasie dwujęzycznej uczniowie powinni opanować znajomość języka na poziomie B1 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. Tak więc w klasie pierwszej uczniowie opanowują język na poziomie A1, w klasie drugiej na poziomie A2, a w klasie trzeciej osiągają poziom B1.  

Język hiszpański nauczany jest w sposób nowoczesny, przy użyciu innowacyjnych metod aktywizujących uczniów na lekcji i wspomagających proces zapamiętywania. Oprócz języka, na lekcjach wprowadzane są elementy kultury i cywilizacji Hiszpanii oraz krajów hiszpańskiego obszaru językowego. 

W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie uczestniczą w zajęciach kulinarnych, tanecznych, przygotowują się do konkursów związanych z językiem hiszpańskim i kulturą hiszpańskiego obszaru językowego.

Absolwenci klasy dwujęzycznej naszego Gimnazjum mogą kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym nr I im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy w klasie dwujęzycznej z językiem hiszpańskim. 

 
WIZYTA DELEGACJI Z AMBASADY HISZPANII W NASZYM GIMNAZJUM

W roku szkolnym 2013/2014 Gimnazjum nr 23 gościło w dniu "Drzwi otwartych" Radcę ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce, pana José Antonio Benedicto, który wyraził radość z powodu otwarcia w naszym Gimnazjum oddziału dwujęzycznego i zapewnił, że Ambasada Hiszpanii będzie wspierać nasze działania związane z nauczaniem języka hiszpańskiego. Wspomniano o tym na stronie 8 internetowego biuletynu Enlace, wydawanego przez Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce, z którego pochodzi zamieszczone poniżej zdjęcie.


No hay comentarios:

Publicar un comentario